Γίνονται δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία!

Όλες οι θεραπείες του κέντρου μας καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από τον ασφαλιστικό σας φορέα.

Θεραπευτικά Ομαδικά Προγράμματα

Θεραπευτικά ομαδικά προγράμματα

Τα οφέλη ενός ομαδικού προγράμματος μπορεί να είναι τεράστια σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης ενός παιδιού.

Στον χώρο μας, διενεργούνται αρκετά ομαδικά προγράμματα με εξατομικευμένους θεραπευτικούς στόχους το κάθε ένα.

Τα στάδια θεραπείας σε ομαδικά προγράμματα:

Αρχικό στάδιο της θεραπείας, αποτελεί το ατομικό πρόγραμμα ώστε να τεθούν οι σωστές βάσεις σε δυαδικό επίπεδο και σε ένα πλαίσιο που αρχικά είναι πιο ασφαλές για το κάθε παιδί, με την συνύπαρξη αρχικά του θεραπευτή και του παιδιού.

Αργότερα και όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, μέσα από εξατομικευμένη αξιολόγηση, μπορεί ένα παιδί να ξεκινήσει ομαδικό πρόγραμμα ανάλογα με το είδος της δυσκολίας, καθώς το ηλικιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται. Κάποιες φορές, το ατομικό πρόγραμμα μπορεί να συνδυαστεί και με ομαδικό, όπου δίνεται η δυνατότητα να γενικευτούν οι θεραπευτικές κατακτήσεις του ατομικού προγράμματος και στην ομάδα. Aλλοτε, ένα παιδί μπορεί να παρακολουθεί μόνο ομαδικό πρόγραμμα.

Σε κάθε περίπτωση, ο αρμόδιος, ώστε να κρίνει αν ένα παιδί χρήζει ομαδικού προγράμματος, είναι ο θεραπευτής. Το ομαδικό πρόγραμμα προετοιμάζει ένα παιδί στο να μπορεί να προσαρμοστεί σε όλους τους τομείς με τις ομάδες που θα συναντήσει στο εξωτερικό περιβάλλον και με απώτερο σκοπό να προσαρμοστεί και να ενσωματωθεί ομαλά σε αυτές.

Στόχοι ομαδικού προγράμματος:

 • Οργάνωση και διατήρηση της συγκέντρωσης της προσοχής.
 • Ενίσχυση γραφοκινητικών δεξιοτήτων.
 • Ενίσχυση δεξιοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης: περιμένω τη σειρά μου, ακούω το συνομιλητή μου, ζητάω βοήθεια.
 • Έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών.
 • Ακολουθία ατομικών και ομαδικών οδηγιών ή εντολών.
 • Διατήρηση καθιστής θέσης.
 • Οργάνωση τσάντας και προσωπικών αντικειμένων.
 • Αίσθηση ευθύνης, ολοκλήρωση εργασιών στο σπίτι.
 • Εργασία σε θέση παιδικής (kid power) και εγκεφαλικής ισχύος (brain power).
 • Βελτίωση της ικανότητας απόκρισης και προσαρμογής σε περιβάλλον με πολλαπλά ερεθίσματα.
 • Γενίκευση των δεξιοτήτων που έχουν κατακτηθεί σε ατόμικο επίπεδο.
 • Συμμετοχή σε δομημένο και ελεύθερο παιχνίδι.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ