Γίνονται δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία!

Όλες οι θεραπείες του κέντρου μας καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από τον ασφαλιστικό σας φορέα.

Προετοιμασία Μελέτης

Γιατί το παιδί αρνείται να διαβάσει τα μαθήματα του στο σπίτι;

Οι γονείς στις μέρες μας εργάζονται πολλές ώρες με αποτέλεσμα να αδυνατούν να βοηθήσουν τα παιδία στην μελέτη τους. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την προετοιμασία των μαθητών για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας, απαλλάσσοντας τους γονείς από το άγχος του καθημερινού διαβάσματος των παιδιών τους για το σχολείο. Οι γονείς ενδέχεται να μην έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις για να βοηθήσουν τα παιδιά στη μελέτη τους.

Πώς λειτουργούν τα τμήματα μελέτης;

Η μελέτη των μαθητών γίνεται από δασκάλους που επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια, εκπαιδεύονται και αξιολογούνται συνεχώς. Ο δημιουργικός χρόνος που οι γονείς περνούν με τα παιδιά τους είναι πολύ περιορισμένος, καθώς απαιτούνται πολλές ώρες για το καθημερινό διάβασμα.Οι μαθητές τελειώνουν νωρίς τα μαθήματά τους και έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή τους για δημιουργική απασχόληση με την οικογένεια.Η πίεση που οι γονείς ασκούν στα παιδιά τους, για να είναι διαβασμένα, συχνά γεννά κλίμα έντασης στην οικογένεια.Οι μαθητές κοντά μας προετοιμάζονται πλήρως και έτσι αποφεύγονται πιθανές διαφωνίες και συγκρούσεις μεταξύ γονιών και παιδιών. Οι μαθητές κοντά μας • Οργανώνουν το διάβασμα τους με το ημερολόγιο σχολικών εργασιών και μελέτης
• Μαθαίνουν να συγκεντρώνονται
• Λύνουν τις απορίες και καλύπτουν τα κενά τους
• Βελτιώνουν άμεσα τις σχολικές τους επιδόσεις.
Το προγραμμα πραγματοποιείται καθημερινα σε ομαδες των 3 ή 4 παιδιών αναλογα με την ταξη και τις αναγκες καθε παιδιου.

Ποιοι είναι οι στόχοι μας;

Βασική μας επιδίωξη αποτελεί η διαρκής μαθησιακή και πολύπλευρη υποστήριξη του παιδιού ώστε αυτό να αναπτύξει προσωπική πρωτοβουλία, συνέπεια και μεθοδικότητα. Απώτερος στόχος μας είναι να μάθει το ίδιο το παιδί να διαβάζει μόνο του και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στις ικανότητες του, εφόδια ισχυρά για την μετέπειτα εξέλιξή του.

Η συνεργασία μας με το οικογενειακό περιβάλλον που ιδανικά αποτελεί το διαμεσολαβητή μας με το σχολικό περιβάλλον φέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα ως προς την απόδοση και την πρόοδο του κάθε μαθητή.

Τα τμήματα σχολικής μελέτης

Προετοιμασία νηπίων

Η Α’ Δημοτικού αποτελεί μία τάξη ορόσημο για όλα τα παιδιά που θα φοιτήσουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι γνώσεις που αποκτούν τα παιδιά, με την έναρξη της πρώτης σχολικής χρονιάς, είναι πολύ σημαντικές και αποκτούν, παράλληλα, τις βάσεις για την μετέπειτα μαθησιακή τους πορεία. Αρκετά παιδιά δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στο νέο σχολικό περιβάλλον και να ανταποκριθούν στο απαιτητικό πρόγραμμα διδασκαλίας.

Έτσι λοιπόν, δημιουργήσαμε ένα ομαδικό πρόγραμμα σχολικής ετοιμότητας παιδιιών προσχολικής ηλικίας. Στόχος του η προετοιμασία και η ομαλή είσοδο τους στη Α΄δημοτικού, καθώς και να καλύψει πολλές από τις παρακάτω μαθησιακές δεξιοτήτες μέσα από το παιχνίδι.

Τμήματα σχολικής μελέτης μαθητών δημοτικού

Γνωρίζοντας, ότι η σχολική μελέτη των παιδιών ήταν πάντα μια δύσκολη υπόθεση για τα παιδιά και ακόμη πιο δύσκολη και αγχωτική για τους γονείς, λειτουργεί ειδικό τμήμα σχολικής μελέτης, στο οποίο τα παιδιά του δημοτικού, μπορούν, μαζί με το έμπειρο και επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό μας, να μελετούν σωστά, αποδοτικά και γρήγορα όλα τα σχολικά μαθήματα της επόμενης μέρας.

Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να λύνουν τυχόν απορίες τους, να καλύπτουν κενά που ίσως τους έχουν δημιουργηθεί, να βελτιώνουν την επίδοσή τους σε μαθήματα στα οποία δυσκολεύονται και φυσικά να κατακτήσουν ένα σωστό τρόπο διαβάσματος, ο οποίος θα τους ακολουθεί σε όλη τους τη ζωή και θα μετατρέψει το άγχος της μελέτης σε μια ευχάριστη περιπέτεια.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται καθημερινά σε ομάδες των 3 ή 4 παιδιών ανάλογα με την τάξη και τις ανάγκες κάθε παιδιού. Η μελέτη των μαθητών γίνεται από δασκάλους που επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια, εκπαιδεύονται και αξιολογούνται συνεχώς. Ο δημιουργικός χρόνος που οι γονείς περνούν με τα παιδιά τους είναι πολύ περιορισμένος, καθώς απαιτούνται πολλές ώρες για το καθημερινό διάβασμα.Οι μαθητές τελειώνουν νωρίς τα μαθήματά τους και έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή τους για δημιουργική απασχόληση με την οικογένεια. Η πίεση που οι γονείς ασκούν στα παιδιά τους, για να είναι διαβασμένα, συχνά γεννά κλίμα έντασης στην οικογένεια. Οι μαθητές κοντά μας προετοιμάζονται πλήρως και έτσι αποφεύγονται πιθανές διαφωνίες και συγκρούσεις μεταξύ γονιών και παιδιών. Οι μαθητές κοντά μας

  • Οργανώνουν το διάβασμα τους με το ημερολόγιο σχολικών εργασιών και μελέτης
  • Μαθαίνουν να συγκεντρώνονται
  • Λύνουν τις απορίες και καλύπτουν τα κενά τους
  • Βελτιώνουν άμεσα τις σχολικές τους επιδόσεις.

Τμήματα μελέτης μαθητών γυμνασίου

Τα τμήματα μελέτης λειτουργούν υποστηρικτικά προς το σχολείο και έχουν ως στόχο την καθημερινή προετοιμασία των παιδιών για την επόμενη ημέρα σε συνδυασμό με την κάλυψη μαθησιακών κενών που ενδεχομένως προϋπάρχουν. Οι μαθητές μελετούν τα σχολικά τους μαθήματα μέσα από την καθοδήγηση άρτια καταρτισμένου και έμπειρου εκπαιδευτικού προσωπικού. Παράλληλα, εξασκούνται σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα με επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό προκειμένου να ξεπεραστούν πιθανές αδυναμίες και να τεθούν οι βάσεις για τα όσα θα διδαχθούν σε επόμενο στάδιο. Πρωταρχικό μέλημα των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν την καθημερινή μελέτη και διαπαιδαγώγηση των παιδιών αποτελεί η εξατομικευμένη στήριξη του εκάστοτε μαθητή λαμβάνοντας υπόψιν αφενός τις ιδιαίτερες δυνατότητες και ανάγκες του και αφετέρου το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία του.

Το πρόγραμμα Μελάτης Γυμνασίου καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του σχολείου, επαναλήψεις και προετοιμασία για τα διαγωνίσματα και επιπλέον ασκήσεις για καλύτερη εμπέδωση και αφομοίωση της ύλη. Βασικός σκοπός είναι οι μαθητές να μελετούν αξιοποιώντας τον χρόνο τους και τις δυνατότητες τους στο 100%.

6 Βασικές ερωτήσεις για το Πρόγραμμα Μελέτης

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ