Η εργοθεραπεία έχει ως σκοπό τη θεραπευτική παρέμβαση σε προβλήματα που αφορούν στη λειτουργική επίδοση των παιδιών. Κύριος στόχος της είναι η ανάπτυξη, η βελτίωση ή η επανάκτηση των συγκεκριμένων ικανοτήτων και δεξιοτήτων, στις οποίες υπολείπονται. Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται θεραπευτικά προγράμματα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην προώθηση της ανάπτυξης και ωρίμανσης των κινητικών, γνωστικών/αντιληπτικών και ψυχοκινητικών δραστηριοτήτων των παιδιών, καθώς και των δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής.

Η Εργοθεραπεία απευθύνεται σε παιδιά με:

 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Διάσπαση προσοχής – Υπερκινητικότητα
 • Κινητικές διαταραχές- κινητική αδεξιότητα
 • Γραφοκινητικές δυσκολίες
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
 • Γνωστικές και αντιληπτικές ανεπάρκειες
 • Αναπτυξιακή καθυστέρηση
 • Νοητική υστέρηση – σύνδρομα

Σε ποιους τομείς βοηθάει;

Κινητικές Δεξιότητες

 • Λεπτή κινητικότητα και συντονισμός
  Σχετίζεται με λεπτούς χειρισμούς χεριών – δακτύλων (βελτίωση στη σταθερότητα, στη δύναμη και στη θέση) και με γραφοκινητικές δεξιότητες
 • Αδρή κινητικότητα και συντονισμός
  Σχετίζεται με την επιδεξιότητα των άνω και κάτω άκρων, την πλευρίωση, τον στασικό έλεγχο, την ισορροπία, τον κινητικό σχεδιασμό και την οργάνωση, καθώς και τον αμφίπλευρο συντονισμό.
 • Οπτικοκινητικός συντονισμός
  Αφορά την ικανότητα συγχρονισμού της οπτικής πληροφορίας με την κίνηση του σώματος.

Οπτική και ακουστική αντίληψη και επεξεργασία των ερεθισμάτων

 • Χωρικός προσανατολισμός
  Επεξεργασία των θέσεων των αντικειμένων σε διαφορετικό αριθμό σχέσεων μεταξύ τους. Έννοιες χώρου.
 • Χρονικός προσανατολισμός
  Νοητική επεξεργασία των δεδομένων σε σχέση με το χρόνο. Χρονικές έννοιες.
 • Γενίκευση
  Εφαρμογή των δεδομένων μάθησης και συμπεριφοράς, που έχει κατακτήσει, σε ποικιλία νέων καταστάσεων.

Γνωστικές / αντιληπτικές δεξιότητες

 • Επίπεδο διέγερσης
  Εμφάνιση ετοιμότητας και ικανότητας αντίδρασης και ανταπόκρισης σε ερεθίσματα από το περιβάλλον
 • Έναρξη δραστηριότητας
  Ικανότητα να ξεκινάει μία φυσική ή νοητική δραστηριότητα
 • Λήξη δραστηριότητας
  Ικανότητα τερματισμού μίας δραστηριότητας την κατάλληλη ώρα και αναγνώριση της ολοκλήρωσης
 • Χρώματα
  Ταύτιση, αναγνώριση, ονομάτιση, γενίκευση
 • Σειροθέτηση
  Τοποθέτηση πληροφοριών, δεδομένων και δράσεων σε σειρά και τάξη
 • Προμαθηματικές- μαθηματικές έννοιες
  Ποσότητες, αριθμοί, μέτρηση
 • Μίμηση
  Μίμηση κινήσεων του σώματος, του προσώπου
 • Μνήμη
  Ακουστική, οπτική μνήμη γεγονότων, βραχυπρόθεσμη – μακροπρόθεσμη
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
  Αναγνώριση προβλήματος, ορισμός του προβλήματος, αναγνώριση εναλλακτικών πλάνων, επιλογή συγκεκριμένου σχεδίου δράσης, κρίση (αξιολόγηση) του αποτελέσματος

Ψυχοκοινωνικές δεξιότητες

 • Λήψη πρωτοβουλιών
 • Βλεμματική επαφή
 • Ακολουθία κανόνων
 • Δεξιότητες αλληλεπίδρασης

Δραστηριότητες καθημερινής ζωής

 • Ένδυση – απόδυση
 • Σίτιση
 • Αυτοεξυπηρέτηση (προσωπική υγιεινή)
Copywrite © 2023 Το Μονοπάτι | Όροι χρήσης