Γίνονται δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία!

Όλες οι θεραπείες του κέντρου μας καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από τον ασφαλιστικό σας φορέα.

Λογοθεραπεία

Κάθε παιδί έχει τον δικό του ρυθμό ανάπτυξης, ο οποίος, όμως, όταν διαφέρει σημαντικά από εκείνον που αντιστοιχεί στην ηλικία του, χτυπάει το καμπανάκι για τους γονείς.

Εκείνοι θα πρέπει να το συζητήσουν με τον λογοθεραπευτή, ο οποίος θα επισημάνει τις αποκλίσεις από τα βασικά ορόσημα της γλωσσικής πορείας σε μια πρώτη αξιολόγηση, κατόπιν ραντεβού.

Ποια είναι αυτά τα ορόσημα;

Η ανάγκη για λογοθεραπεία

Ένα παιδί έχει καθυστέρηση λόγου όταν η γλώσσα που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνεται στο επίπεδο της χρονολογικής του ηλικίας και ο λόγος και η ομιλία του αναπτύσσονται με πιο αργό ρυθμό. Το παιδί αργεί να μιλήσει, δυσκολεύεται να κατανοήσει τον λόγο και να εκφραστεί. Οι λογοθεραπευτές αξιολογούμε τον λόγο και την ομιλία του παιδιού από την ηλικία των δυόμισι-τριών ετών. Αρχικά γίνεται συμβουλευτική στους γονείς για την ενίσχυση της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, το παιδί ξεκινάει λογοθεραπεία.

Είναι σημαντική η έγκαιρη λογοθεραπευτική εκτίμηση και παρέμβαση, καθώς αυτού του τύπου οι γλωσσικές δυσκολίες έχουν συχνά αντίκτυπο στη γλωσσική του έκφραση και κατ’ επέκταση στη μετέπειτα μαθησιακή του πορεία.

10 Βασικές ερωτήσεις για τα Παιδιά και τη Λογοθεραπεία

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ