Τι είναι η Ειδική διαπαιδαγώγηση

Το τμήμα της Ειδικής Αγωγής αποτελείται από το Ειδικό Μαθησιακό Πρόγραμμα, στο πλαίσιο της Ειδικής Διαπαιδαγώγησης. Η Ειδική διαπαιδαγώγηση είναι έργο του Ειδικού Παιδαγωγού. Αφορά ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει:

Τη μαθησιακή υποστήριξη σε παιδιά με

 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία)
 • Νοητική Καθυστέρηση
 • Διαταραχές Λόγου
 • Αισθητηριακά ελλείμματα (πρόβλημα όρασης & ακοής)
 • Διαταραχές της Συγκέντρωσης και της Προσοχής (π.χ. ΔΕΠ-Υ)

Την τροποποίηση της συμπεριφοράς σε παιδιά με

 • Διαταραχές της Ανάπτυξης (π.χ. Αυτισμός)
 • Δυσκολίες προσαρμογής
 • Δυσκολίες συμπεριφοράς

Την εκμάθηση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας σε παιδιά με

 • Προβλήματα ακοής
 • Αυτισμό
 • Σοβαρή Νοητική Καθυστέρηση

ή ακόμα και τη Συμβουλευτική Γονέων σε θέματα διαπαιδαγώγησης.

Ο Ειδικός Παιδαγωγός αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ του σχολείου και του πλαισίου αποκατάστασης, αφού αφενός κατανοεί τις απαιτήσεις της σχολικής πραγματικότητας, αφετέρου είναι εξοικειωμένος με τη σχολική ύλη, ενώ έχει κατάρτιση σε θέματα ψυχικής υγείας και διαταραχών συμπεριφοράς.

Ειδικό Μαθησιακό Πρόγραμμα

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα παρέμβασης για παιδιά που εμφανίζουν μειωμένες σχολικές επιδόσεις. Συνήθως, τα παιδιά παρουσιάζουν μειωμένες επιδόσεις σε δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής/ορθογραφίας και μαθηματικών συλλογισμών. Μέσω του προγράμματος αυτού, τα παιδιά καθίστανται σε θέση να αντιμετωπίσουν, αποτελεσματικά, τις δυσκολίες τους και να καλύψουν τα μαθησιακά τους κενά, με τη συμβολή πολυαισθητηριακών μεθόδων παρέμβασης.

Ειδικό μαθησιακό πρόγραμμα ενδείκνυται να παρακολουθήσουν παιδιά με:

 • δυσλεξία
 • δυσαναγνωσία
 • δυσορθογραφία
 • δυσαριθμησία
 • δυσγραφία
 • δυσκολίες μάθησης λόγω δευτερογενών παραγόντων (αυτισμός, νοητική υστέρηση).
Copywrite © 2023 Το Μονοπάτι | Όροι χρήσης