Γίνονται δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία!

Όλες οι θεραπείες του κέντρου μας καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από τον ασφαλιστικό σας φορέα.

Κορομπόκη Σοφία

Φιλόλογος,

Η Σοφία είναι απόφοιτη Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας – Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει φοιτήσει  στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής»  του Ε.Α.Π.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ