Γίνονται δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία!

Όλες οι θεραπείες του κέντρου μας καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από τον ασφαλιστικό σας φορέα.

Γεωργία Μπέλλο

Λογοθεραπεύτρια,

Η Γεωργία είναι απόφοιτη της σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του τμήματος «Λογοθεραπείας» στο ΑΤΕΙ Καλαμάτας. Κατέχει μεταπτυχιακό Τίτλο στις «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου» στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και επίσης μεταπτυχιακό Τίτλο στο «Λογοπαθολογία-Παιδιών» στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει εξειδίκευση :

 • Certificate of Training in “ADOS-2 & ADI-R”.
 • Το πρόγραμμα Hanen “Teacher Talk”: Διεθνώς Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Hanen για Επαγγελματίες Πρώτης Παιδικής Ηλικίας» στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης του πρωτοκόλλου «M.O.R.E: Ενσωματώνοντας το Στόμα με Αισθητηριακές και Στασικές Λειτουργίες».
 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης του «A ThreePart Treatment Plan for Oral Placement Therapy».
 • Βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου «Εντατικής Αλληλεπίδρασης (Intensive Interaction)».
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης του «The Greenspan Floortime Approach»
 • Βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου «S.S.I.P (Social Skills Intervention Program)».
 • Βεβαίωση παρακολούθησης του βασικού σεμιναρίου του «Γλωσσικού Προγράμματος ΜAKATON».
 • Κατέχει πιστοποιητικό παρακολούθησης του «Βασικού Επιπέδου Ι του συστήματος Ενισχυτικής/Εναλλακτικής Επικοινωνίας PECS».
 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 450 ωρών στο Πρόγραμμα «Αυτισμός: Κατανόηση, Εκπαίδευση και Παρέμβαση» στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιμόρφωσης και Κατάρτισης.
 • Βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου «SIMATA-Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία».
 • Βεβαίωση παρακολούθησης «Ενδυνάμωση και Κινητικότητα Στοματοπροσωπικού Μηχανισμού».
 • Certificate of Attendance “Managing Challenging Behaviour in non-speaking Autistic Children and Adolescents.
 • Πιστοποιητικό εκπαίδευσης παρακολούθησης του σεμιναρίου «Αυτισμός, Διαταραχή Asperger και Αντιμετώπιση (για παιδιά)».
 • Βεβαίωση παρακολούθησης του πρακτικού σεμιναρίου «Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης στον Προσωποκεντρικό Σχεδιασμό Μαθητή με ΔΑΦ».
 • Βεβαίωση παρακολούθησης της επιστημονικής ημερίδας «Αυτισμός, Πρώιμη Παρέμβαση-Διεπιστημονική Προσέγγιση».
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης «Αξιολόγησης και Θεραπείας Διαταραχών Λόγου και Ομιλίας».
 • Βεβαίωση συμμετοχής στο εργαστήριο «Αξιολόγηση & Θεραπευτική Υποστήριξη σε παιδιά Σχολικής Ηλικίας που Τραυλίζουν».
 • Βεβαίωση παρακολούθησης του πρακτικού σεμιναρίου «Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (SLI). Χαρακτηριστικά και τεχνικές παρέμβασης».
 • Παρακολούθηση του σεμιναρίου «Τεχνικές ανάπτυξης του προφορικού λόγου στην προσχολική ηλικία».
 • Παρακολούθηση του πρακτικού σεμιναρίου «Νοητική Ανεπάρκεια. Διάγνωση – Αξιολόγηση – Θεραπευτικός Σχεδιασμός».
 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης του σεμιναρίου «Ψυχολογία παιδιών 0-6 ετών».
 • Βεβαίωση παρακολούθησης του «Το Παιχνίδι Αλλιώς: Playing for the Sake of Autistic Play».
 • Βεβαίωση παρακολούθησης του «Παιδικού Ιχνογραφήματος».
 • Πιστοποίηση του «συστήματος γραφής και ανάγνωσης Τυφλών Braille».
 • Βεβαίωση παρακολούθησης του «2ου και 3ου Επιστημονικού Συνεδρίου Λογοθεραπείας».
 • Βεβαίωση παρακολούθησης του «8ου Πανελληνίου Συνέδριου Αυτισμού».

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ