Γίνονται δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία!

Όλες οι θεραπείες του κέντρου μας καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από τον ασφαλιστικό σας φορέα.

Δήμητρα Καλομοίρα  Κρουστάλη

Εργοθεραπεύτρια,

Η Δήμητρα- Καλομοίρα είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του  τμήματος Εργοθεραπείας. Έχει παρακολουθήσει την  1η Πολυθεματική Φοιτητική Ημερίδα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας στο Τμήμα Εργοθεραπείας.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ