Γίνονται δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία!

Όλες οι θεραπείες του κέντρου μας καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από τον ασφαλιστικό σας φορέα.

Μπιτζή Κωνσταντίνα-Κυριακή

Φιλόλογος,

Έχει φοιτήσει στη Φιλοσοφική σχολή Αθηνών, στο Τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας. Έχει παρακολουθήσει σεμινάριο με θέμα: μαθησιακές δυσκολίες στην προσχολική ηλικία, από το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου, στην Πάτρα

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ