Γίνονται δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία!

Όλες οι θεραπείες του κέντρου μας καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από τον ασφαλιστικό σας φορέα.

Ένα μονοπάτι

από τη βρεφική ηλικία

έως τη γονικότητα

Βασικό σημείο αφετηρίας μεταξύ του Μονοπατιού, του Παιδιού και του Γονέα αποτελεί η δημιουργία μίας εποικοδομητικής σχέσης, γεμάτη εμπιστοσύνη και ανθρώπινη αλληλεπίδραση.

Υπηρεσίες

Η θεραπευτική μας προσέγγιση στηρίζεται στη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του παιδιού, του εφήβου και του ενήλικα με την ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του καθώς και της οικογένειάς του.

Λογοθεραπεία

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Θεραπευτικά Ομαδικά Προγράμματα

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Ψυχολογική Στήριξη

Σχολική Μελέτη

Εργοθεραπεία

Συμβουλευτική Γονέων

Το Μονοπάτι είναι το μεγαλύτερο Διεπιστημονικό Κέντρο Θεραπειών στην Αργολίδα, με παραρτήματα στο Άργος και στο Ναύπλιο. Η εμπιστοσύνη των γονέων και των παιδιών, τόσα χρόνια, αποτελεί την απτή απόδειξη της αποτελεσματικότητας μας.

Στο περιβάλλον του Μονοπατιού, ο γονέας και το παιδί βρίσκουν την κατάλληλη, έγκυρη και επιστημονική καθοδήγηση από μια μεγάλη ομάδα ψυχολόγων, έργοθεραπευτών, ειδικών παιδαγωγών, λογοθεραπευτών και εκπαιδευτικών.

Ποιοι είμαστε

Μέθοδοι

Η επιστημονική μας ομάδα με την πολυετή εμπειρία στο χώρο της θέτει ως στόχο την ολιστική προσέγγιση και αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού και του γονέα. Μια αναπτυξιακή παρέμβαση στα παιδιά μας και έμμεσα στα δικά τους παιδιά, που υπόσχονται να γίνουν η μελλοντική γενιά γονέων.

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση - Sensory Integration (S.Ι.)

Μέθοδος M.O.R.E

Οργάνωση Δομημένης Εκπαίδευσης Teacch

Signs Make Talk (SIMATA)

Εντατική αλληλεπίδραση (intensive interaction)

Εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς (aba)

Όλες οι θεραπείες του κέντρου μας καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από τον ασφαλιστικό σας φορέα. Γίνονται δεκτά όλα τα ταμεία ώστε να καλυφθούν οικονομικά οι θεραπείες των παιδιών χωρίς κάποια περαιτέρω επιβάρυνση των γονιών.

Δεκτά όλα τα ταμεία!

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ