Σοφία Κορομπόκη

Σοφία Κορομπόκη

Ειδική Παιδαγωγός

Η Κορομπόκη Σοφία είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στην Ιστορία. Επίσης, φοίτησε στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής», Ε.Α.Π και εργάστηκε στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης.