Τι είναι η πρώιμη παρέμβαση

Είναι ένα θεραπευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε παιδιά βρεφικής ή νηπιακής ηλικίας με αναπτυξιακή καθυστέρηση. Σε αυτό λαμβάνουν μέρος επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, όπως εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές ή ειδικοί γυμναστές, ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού, με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί σχετική διάγνωση από παιδονευρολόγο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η παρέμβαση σε πρώιμη ηλικία μπορεί να το βοηθήσει να «κλείσει η ψαλίδα» μεταξύ του ίδιου και των άλλων παιδιών της ίδιας ηλικίας, να μπορέσει, δηλαδή, το παιδί με την ειδική εκπαιδευτική ανάγκη να «προλάβει» τους υπόλοιπους συμμαθητές του στο σχολείο, φτάνοντας μέσω της παρέμβασης/θεραπείας στα αναπτυξιακά ορόσημα του μέσου όρου της ηλικίας του.

Πρώιμη παρέμβαση

Ποιοι τομείς ανάπτυξης ενισχύονται σημαντικά

  • Κινητική ανάπτυξη: η ικανότητα του παιδιού να κινείται, να παρατηρεί ήχους και οπτικά ερεθίσματα.
  • Γλωσσική ανάπτυξη: η ικανότητα του παιδιού να αρθρώσει λόγο, να χρησιμοποιήσει σωστό λεξιλόγιο, να επικοινωνήσει.
  • Γνωστική ανάπτυξη: η ικανότητα του παιδιού να σκέφτεται, να αναλύει, να θυμάται και να μαθαίνει.
  • Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη: η ικανότητα του παιδιού να συμμετάσχει σε ομαδικά παιχνίδια και δραστηριότητες, να αναπτύξει κοινωνικές σχέσεις με άλλα παιδιά και δασκάλους, να εκφράσει τα συναισθήματά του.

Με την πρώιμη παρέμβαση

  • Ενθαρρύνουμε την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη του παιδιού
  • Προλαβαίνουμε σοβαρότερες επιπλοκές ή/και δευτερογενείς αρνητικές επιπτώσεις
  • Αποτρέπουμε την επιδείνωση δυσλειτουργιών
  • Ενισχύουμε την αγωγή και τη μάθηση
  • Εξασφαλίζουμε την ενεργητική συμμετοχή των γονέων στην παρεμβατική διαδικασία
Copywrite © 2023 Το Μονοπάτι | Όροι χρήσης