Ομάδες Γυναικών

Είναι ολιγομελείς ομάδες, που απαρτίζονται αποκλειστικά από γυναίκες. Μπορεί να έχουν υποστηρικτικό, βιωματικό χαρακτήρα. Πραγματοποιούνται ομαδικές συνεδρίες, όπου παρέχεται υποστήριξη και ανατροφοδότηση από τα μέλη, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, όπου τα μέλη νιώθουν άνετα να εκφράσουν ό,τι τους απασχολεί.

Ενδεικτική θεματολογία: διακοπή καπνίσματος, διατροφή, εγκυμοσύνη – σύλληψη, προσωπική ανάπτυξη και αυτογνωσία, η θέση της γυναίκας μετά το γάμο, η διεκδίκηση ρόλων, η σεξουαλικότητα, η αντίληψη του εαυτού κ.τ.λ.

Ομάδα Κοινωνικών Ιστοριών

Οι κοινωνικές ιστορίες χρησιμοποιούνται, κατά κύριο λόγο, για την εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας και σύνδρομο Asperger. Μέσω της κοινωνικής ιστορίας, παρουσιάζονται στα παιδιά καταστάσεις και μηνύματα, τα οποία είναι σε θέση να επεξεργαστούν και να τα αφομοιώσουν καλύτερα. Με τον τρόπο αυτό, τα παιδιά παραδειγματίζονται και πράττουν αναλόγως σε παρόμοιες καταστάσεις, σε δύσκολες και απρόοπτες συνθήκες. Επίσης, διδάσκονται τις κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές και καθίστανται σε θέση να τις διαφοροποιήσουν από τις κοινωνικά μη αποδεκτές συμπεριφορές. Μέσω των κοινωνικών ιστοριών, διδάσκονται ρουτίνες συμπεριφορών που το παιδί δεν μπορεί να ακολουθήσει εύκολα και μαθαίνει να ακολουθεί σαν κανόνες. Επιπλέον, τα παιδιά ενισχύονται να εγκαταλείψουν αρνητικές συμπεριφορές, να χειριστούν φοβικές καταστάσεις και συνθήκες που τους προκαλούν έντονο άγχος.

Copywrite © 2023 Το Μονοπάτι | Όροι χρήσης