Μάριος Κατσίρης

Μάριος Κατσίρης

Παιδαγωγός Δευτεροβάθμιας

Ο Μάριος Κατσίρης είναι απόφοιτος του τμήματος Ελληνικής Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με ειδικότητα στις κλασικές σπουδές. Η εργασιακή του εμπειρία περιλαμβάνει την παράδοση φιλολογικών μαθημάτων (Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνική Γλώσσα, Ιστορία, Λογοτεχνία, Λατινικά) σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου