Μαρηλία Ουλή

Μαρηλία Ουλή

Παιδαγωγός Πρωτοβάθμιας

Πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Κατά την προπτυχιακή μου πρακτική άσκηση συμμετείχα στην παρακολούθηση φιλολογικών μαθημάτων σε μειονοτικά σχολεία της Κομοτηνής. Εργασιακή εμπειρία στην παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου(Αρχαία, Έκθεση ,Ιστορία, Κείμενα). Κάτοχος επάρκειας από το Υπουργείο Παιδείας για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας. Πενταετής εργασιακή εμπειρία στην παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε όλες τις σχολικές βαθμίδες και προετοιμασία εξετάσεων Lower και Proficiency. Από το 2018 έως το 2020 εργάστηκα στη Σκωτία ως Teacher assistant σε αγγλόφωνα σχολεία του Perth.

Έχει συμμετάσχει στα παρακάτω συνέδρια και ημερίδες:

“Teacher Training” του University of Greenwich.

“Maximizing Learning in the Mixed Ability Classroom” των εκδόσεων Burlington.

“The Athens Dialogues” του Ιδρύματος Ωνάση.

«Από το μερικότερο της Εθνογραφίας στο γενικότερο της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Σεμιναρίου Εθνογραφίας σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών Ξάνθης και Ροδόπης.

Εισηγήτρια στην 3 Επιστημονική Ημερίδα Εθνογραφίας με τίτλο: «Μνημονικοί τόποι στην ελληνική περιφέρεια» που διοργανώθηκε στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.