Μαρία Λεμπέση

Μαρία Λεμπέση

Ψυχολόγος

Η Μαρία Λεμπέση είναι απόφοιτη του τμήματος ψυχολογίας του ΑΠΘ, με εξειδίκευση στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης σε παιδιά με γενικές και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, με  μεταπτυχιακές σπουδές στη συμβουλευτική ψυχολογία. Έχει δεκαετή εμπειρία στην ειδική αγωγή και την αποκατάσταση γενικών και ειδικών μαθησιακών δυσκολιών.

Έχει δουλέψει με τα παιδιά σε διαγνωστικό και θεραπευτικό πλαίσιο σε ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών, όπως μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ, αυτισμός, κτλ. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και ημερίδες με θέματα που αφορούν την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και τη Σχολική Ψυχολογία. Είναι πιστοποιημένη ψυχολόγος στην χορήγηση της κλίμακας  Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC III) και του ΑΘΗΝΑ Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης. Είναι μέλος ΣΕΨ, κατέχει τον τίτλο επάρκειας στην ελληνική νοηματική γλώσσα και την μέθοδο BRAILLE.