Κωνσταντίνος Αμέρ

Κωσταντίνος Αμέρ

Ειδικός Παιδαγωγός

Ο Αμέρ Κωνσταντίνος είναι Ειδικός παιδαγωγός. Σπούδασε Φιλόλογος στο Τμήμα Ελληνικής Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην κατεύθυνση της Γλωσσολογίας. Ειδικεύτηκε μέσω Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία και με μαθησιακές ανάγκες στο πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Καθώς και στο κοινό εξ αποστάσεως διαπανεπιστημιακό ΜΠΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου». Με εξειδικευμένη γνώση αναφορικά με την ανάπτυξη του λόγου, προφορικού και γραπτού, με θεωρητικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τα προβλήματα του λόγου και τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που μπορούν να αναπτυχθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα των διαταραχών προφορικού και γραπτού λόγου σε μονόγλωσσους και δίγλωσσους/πολύγλωσσους ομιλητές. 

Έχει παρακολουθήσει εποπτείες Αυτισμού, Ειδικής Μάθησης, Μαθησιακών Δυσκολιών / Δυσλεξίας, Νοητικής Υστέρησης και Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ), οι οποίες περιελάμβαναν θεωρητική κατάρτιση και επίβλεψη σε πρακτικό επίπεδο.

Στο διεπιστημονικό κέντρο «Μονοπάτι» είναι υπεύθυνος Ειδικός Παιδαγωγός στο τμήμα Ειδικής Μάθησης και Μαθησιακών Δυσκολιών.