Κυριακή Τσιώρου

Κυριακή Τσιώρου

Ειδική Παιδαγωγός

Η Τσιώρου Κυριακή είναι απόφοιτος φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κατεύθυνση τις κλασικές σπουδές. Στο πλαίσιο της προπτυχιακής φοίτησης της και ολοκλήρωση αυτής έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων σε πειραματικά σχολεία της Αθήνας. Η διδακτική της εμπειρία έχει αποκτηθεί μέσα από την πολυετή παράδοση ιδιαίτερων φιλολογικών μαθημάτων (αρχαία, νεοελληνική γλώσσα, λατινικά, ιστορία) σε μαθητές όλων των τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και από τη μελέτη μαθητών της πρωτοβάθμιας.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με γνωστικό αντικείμενο τη «Συμβουλευτική Ψυχολογία» της Ακαδημίας των Πολιτών και την «Ψυχολογία της Υγείας». Επίσης, έχει συμμετάσχει σε εισήγηση-εργαστήρι της Σχολής Θεατρικών Σπουδών Ναυπλίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με θέμα «Η διαφορετικότητα στην παιδική λογοτεχνία: Εκπαιδευτικές Εφαρμογές». Στο παρελθόν, παράλληλα με τον χώρο της εκπαίδευσης, έχει εργαστεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου και στον κλάδο της υγείας.