Γιάννης Ρούσσος

Γιάννης Ρούσσος

Φυσικός - Χημικός

Είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τομέα της επιστήμης υπολογιστών, στο Πανεπιστήμιο Μπίρκμπεκ του Λονδίνου. Η προϋπηρεσία του – στο χώρο της εκπαίδευσης – περιλαμβάνει παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων, την εργασία του σε φροντιστήρια, όπως και τη συμμετοχή του στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση προγραμμάτων για τη διδασκαλία μέσω υπολογιστών.