Ελένη Καλασούντα

Ελένη Καλασούντα

Λογοθεραπεύτρια

Η Καλασούντα Ελένη είναι απόφοιτη της σχολής Λογοθεραπείας του ΑΤΕΙ Πατρών. Έχει εργασιακή εμπειρία σε ενήλικες και σε παιδιά με αρθρωτικές και φωνολογικές διαταραχές, ειδική γλωσσική διαταραχή, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, αυτιστικού φάσματος, καθυστέρηση ομιλίας, νοητικής υστέρησης, μαθησιακών δυσκολιών, διαταραχές ροής ομιλίας, διαταραχές φώνησης και νευρογενείς διαταραχές.

Κατέχει πιστοποίηση του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille και πτυχίο εθελοντή διερμηνέα ολικής και νοηματικής επικοινωνίας. Επίσης, έχει ολοκληρώσει τον Κύκλο Λογοθεραπείας και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια που αφορούν στις αρθρωτικές και φωνολογικές διαταραχές, στη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, στο αυτιστικό φάσμα, σε νευρογενείς διαταραχές και διαταραχές ροής ομιλίας. Τέλος, είναι κάτοχος πιστοποιητικού επιμόρφωσης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατέχει πιστοποιητικό χρήσης Κοινωνικών Ιστοριών και επίσης είναι κάτοχος του  πιστοποιητικού της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).