Αναστάσης Χουντάλας

Αναστάσης Χουντάλας

Μαθηματικός

Ο Αναστάσης Χουντάλας, είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών του τμήματος Μαθηματικών. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς του τμήματος Ασφαλιστικής και Στατιστικής Επιστήμης με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ». Επίσης, γνωρίζει τις παρακάτω γλώσσες προγραμματισμού: PYTHON, FORTRAN, MATHEMATICA, MATLAB καθώς και τα στατιστικά προγράμματα R, SPSS. Η εργασιακή του εμπειρία, περιλαμβάνει μαθήματα μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου καθώς και σε φοιτητές.