Αγγελική Κατσίρη

Αγγελική Κατσίρη

Παιδαγωγός Πρωτοβάθμιας

Απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Η εργασιακή της εμπειρία περιλαμβάνει παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές Δημοτικού. Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης επιστημονικής της κατάρτισης έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια με θέματα «Ειδική Αγωγή και Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός ΑμΕΑ» στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και «Κατάρτιση εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση για μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.